Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

Rada ministrów na posiedzeniu w dniu 15 września 2020 r. przyjęła rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

Zgodnie z rozporządzeniem w 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2800,00 zł brutto. Podwyżka ta oznacza wzrost najniższego wynagrodzenia o kwotę 200,00 zł brutto w porównaniu do 2020 roku.

W komunikacie wystosowanym przez Centrum Informacyjne Rządu zwrócono uwagę, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 7,7 proc. w stosunku do minimalnej płacy, która obowiązuje w 2020 r. Ponadto w stosunku do prognozowanego na 2021rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5259,00 zł) – minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. tego wynagrodzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem w 2021 roku wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, której wysokość powiązana jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za prace.

Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł brutto. Oznacza to wzrost stawki minimalnej o 1,30 zł brutto w porównaniu do 2020 roku.